Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

osiu
6204 0128
Reposted fromgplyr gplyr
osiu
osiu
I może przez krótką chwilę ty poczujesz to samo i też uśmiechniesz się do wspomnień, które na zawsze pozostaną naszą wspólną własnością. 
— Nicholas Sparks
Reposted frommefir mefir
osiu
9780 012f
Reposted frommakswilczur makswilczur viay-xcv-y y-xcv-y
osiu
1206 e8b7 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viay-xcv-y y-xcv-y

March 23 2017

3169 edbb 500

bellygangstaboo:

are you fucking kidding me

Reposted fromImmortalVirtues ImmortalVirtues
osiu
osiu
1621 ea64
Reposted fromshitsuri shitsuri viaworthit worthit
9879 3218

blackpicture:

Vivian Maier
Chicago. USA (1961)

Reposted fromkimik kimik viaworthit worthit
osiu
pogadamy o życiu,  pocałujemy się troche i jakoś to będzie
— 20:28
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaDemonEye DemonEye
osiu
8559 7904 500
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viaDemonEye DemonEye
osiu
1369 f399 500
Reposted fromqb qb viaworthit worthit
osiu
Daj czasowi czas, a czas pokaże.
— KK
Reposted byworthit worthit
osiu
Sądzę, że powinniśmy czytać tylko ten rodzaj książek, które nas ranią i przeszywają (…) Potrzebujemy książek, które wpływają na nas jak katastrofa, które głęboko nas zasmucają, jak śmierć kogoś, kogo kochaliśmy bardziej niż siebie samych, jak wygnanie go do lasu z dala od kogokolwiek, jak samobójstwo. Książka musi być siekierą dla zamarzniętego morza wewnątrz nas.
— Kafka
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viadeparter departer
osiu
0409 11b8 500
Haruki Murakami, Norwegian Wood
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viadeparter departer

March 22 2017

osiu
Przyzwyczajenie to zadziwiająca rzecz. Wystarczy, żeby zabrakło jednego elementu, i człowiek się czuje, jakby kawałek świata go porzucił. 
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
osiu
8005 83a6
Reposted fromlaters laters viamuladhara muladhara
osiu
Reposted frommuladhara muladhara viay-xcv-y y-xcv-y
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl