Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2018

osiu
osiu
5748 2028
Reposted fromseaweed seaweed viahash hash
osiu
Reposted fromdhoop dhoop viahash hash
osiu
7174 e513 500
Reposted fromseaweed seaweed viahash hash
osiu
7176 21c0 500
Reposted fromseaweed seaweed viahash hash
osiu

June 12 2018

osiu
1599 9c77 500
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl
osiu
3848 02f4 500
Reposted fromseaweed seaweed viaFlowialiusz Flowialiusz
osiu

Brak zdrady jest wtedy, kiedy facet nie zdradza cię, bo nie umie albo nie ma takiej możliwości, bo ma na sobie obrożę i smycz przywiązaną do budy o wielkości 52 metrów kwadratowych na drugim piętrze. Jesteś wtedy z bohaterem „Niewiernych”. Jego ciało należy tylko do ciebie, ale jego głowa jest pełna innych kobiet. Niekoniecznie lepszych. Po prostu tych, które nie są tobą. Z takim facetem możesz chodzić trzymając się za ręce, oglądać filmy w kinie, jeść pizzę i makarony. Tylko, że to wszystko jest podszyte kłamstwem i brakiem wolności. Kobiety tworzą takie relacje, bo to jest łatwiejsze. Możesz wtedy czuć, że masz wszystko pod kontrolą (chociaż nie masz). Możesz oszukiwać się, że jeśli masz przy sobie kogoś, kogo możesz dotknąć i poprosić o nalanie kieliszka wina, to nie jesteś samotna (chociaż pewnie jesteś). Miliony kobiet to robią.

Wierność to coś całkiem innego. To sytuacja, w której ktoś jest przy tobie i nie wtyka części swojego ciała tam gdzie nie powinien, ale nie dlatego, że nie może, ale dlatego, że tak WYBRAŁ. Bo mu z tobą dobrze na przykład. Albo dlatego, że jest przekonany, że ze wszystkich kobiet jakie poznał i jakie może poznać, to ty jesteś najlepsza. Albo dlatego, że ma takie zasady, że jak z kimś jest, to zachowuje się ok.

Wybór. Pięć liter. Proste słowo, a to z niego biorą się zajebiste związki. Tylko tam, to co się dla siebie wzajemnie robi, jest prezentem, a nie wymuszoną daniną, którą się przekazuje „bo tak wypada” i „inni tego oczekują”.

Nie mówię, że to proste. Wymaga to spotkania odpowiednio dojrzałej osoby. Niezbędne jest również bycie odpowiednio dojrzałą osobą, która nie wpada w panikę nie mając za sobą iluzji kontroli. Na koniec, potrzebne jest wrycie się i wsiąknięcie w czyjś mózg, a nie tylko móżdżek znajdujący się znacznie niżej.

— volantification
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaboli boli
osiu
Reposted fromFlau Flau viay-xcv-y y-xcv-y
osiu
0018 24af
Reposted from4777727772 4777727772

June 11 2018

osiu
Reposted frommrrru mrrru viaInfelice Infelice
osiu
1979 d42a 500
Reposted fromczinok czinok viahash hash

June 10 2018

osiu
3316 e244 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
osiu
2527 50a6 500
osiu
7897 9664
Reposted frompifpafpuf pifpafpuf viahash hash
osiu
6515 c11f 500
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viahash hash
osiu
Reposted frompsychedelix psychedelix viahash hash
4343 1e52 500
Reposted frombrumous brumous viaworthit worthit

June 09 2018

osiu
8437 0817
Reposted fromels els viahash hash
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl